PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

05-400 OTWOCK - ŚWIERK, ul. Andrzeja Sołtana 7

Odpady promieniotwórcze są jednym z najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystaniem techniki jądrowej. Rozwiązanie problemu ich skutecznego, bezpiecznego dla ludzi i środowiska unieszkodliwiania warunkuje uzyskanie akceptacji społecznej dla tej dziedziny nauki i gospodarki oraz dalszego jej rozwoju.

 

 

 

 

 

 

tel.: 22 718 00 92
fax: 22 718 02 57
e-mail: zuop@zuop.pl

 

 

 

 

ZUOP

jest jedyną
w Polsce instytucją zajmującą się kompleksowo unieszkodliwia-
niem odpadów promienio-
twórczych.

mapa serwisu:

 

Zamówienia
publiczne

 

Stan bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej
obiektów jądrowych w ZUOP
  Informacja o stanie ochrony radiologicznej KSOP w Różanie


 

 


Dyrektor ZUOP: Andrzej Cholerzyński ,
Zgodnie z ustawą Prawo atomowe zakład powołany został do wykonywania działalności w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, a przede wszystkim do zapewnienia stałej możliwości składowania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.